Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie en Manuele Therapie

Bij wet is geregeld dat u met klachten aan het bewegingsapparaat rechtstreeks naar uw fysio-/manueeltherapeut kunt gaan.

Uw fysio-/manueel therapeut is in staat om vast te stellen of uw klachten van het bewegingsapparaat afkomstig zijn, en te beoordelen of hij hiervoor een passende behandeling kan geven. Indien de oorzaak van de klacht buiten het bewegingsapparaat is gelegen zult u met een begeleidend schrijven doorverwezen worden naar uw huisarts.


Peter Goossens - Stefanie Staete
Praktijk voor Fysio-en Manuele Therapie